EGYESÜLETÜNK

 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, LEGYÉL TE IS BIATORBÁGYI TŰZOLTÓ!

Ha elmúltál 18 éves, nincs más dolgod csak ránkcsörögni a 06-70-342-2626-os telefonszámon, majd eljönni az egyik taggyűlésünkre (minden hónap első hétfőjén tartjuk). A csatlakozáshoz nem szükséges semmi előképzettség, ha megvan a kémia, a belépő papírok kitöltése után a szakmai képzésedről, a védőruházatodról és a szakma szépségeinek bemutatásáról mi gondoskodunk!
Gyere és csatlakozz hozzánk!

 

 

A KEZDETEK

A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltóság városunk legrégebb óta működő civil szervezete. Legkorábbi írásos emlékünk 1924-ből származik. Az akkor még különálló Bia és Torbágy két önálló önkéntes tűzoltósággal rendelkezett. A testületeket Bia és Torbágy akkori lakosai alakították, melyek szent célul tűzték ki maguk előtt a város és lakosaik tűzvédelmét.

Biai Önkéntes Tűzoltók 1965 Biai önkéntes tűzoltók, 1965

Torbágyi Önkéntes TűzoltókAz 1924-ben alakult Torbágyi Önkéntes Tűzoltóság 10 éves fennállását ünnepli

 

NAPJAINKBAN

„Az önkéntesnek nem az ideje több, hanem az elkötelezettsége.”


Évről évre egyre fontosabb szerepet kapnak az önkéntes tűzoltó egyesületek, a hivatásos szervek egyre inkább számítanak az önkéntesek közreműködésére. Óriási előnyük, hogy helyi szervezetek, így a segítség helyben van.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságával, jelenleg EMÜ I. kategóriában, ami azt jelenti, hogy szakfelszereléseink, eszközeink bevizsgáltak és a szabályoknak megfelelően működnek. A megállapodásnak köszönhetően első kézből értesülünk a káresetekről és riasztás esetén az elsődleges, azonnali beavatkozást el tudjuk végezni. A tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatokban szorosan együttműködünk a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal, mely feladataink ellátásához nélkülözhetetlen szakmai irányítást és felügyeletet biztosítja.

Egyesületünk önkormányzati támogatáson kívül pályázati összegekből, bérmunkákból, adományokból, felajánlásokból működik.

Célunk az 1924-ben alapított, nagy múltú egyesületünk fejlesztése, hagyományaink ápolása és továbbvitele, a közösség összetartása, a fiatalabb generációk bevonása és nevelése. Nem utolsósorban, hogy szerállományunk további frissítésével, eszközeink megújításával és szakmai felkészültégünk további szélesítésével a közeljövőben önálló beavatkozó egységgé fejlődjünk.

 

AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSE

Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik. Az ÖTE-k az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő és működő, önálló jogi személyiségű szervezetek. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) előírásai szerint az ÖTE a székhelye szerinti településen a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet, ami alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette. Tagjai önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. A szaktevékenység mellett e szervezeteknek célja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség összetartása, az utánpótlás-nevelés, de gyakran polgárőr, településőri feladatokat is ellátnak.

Az egyesületek a központi szerv pályázatán kívül egyéb civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton is indulhatnak. Működésüket törvényi szintű előírás alapján a települési önkormányzat is támogatja. Mindemellett az egyesületek törekednek az önálló bevételi források (rendezvény-biztosítás, favágási munkák, magasban végzett tevékenység, stb.) megteremtésére is.

A jól működő egyesületnek mindig is fontos szerepe volt a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában. A napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásánál is részt vesznek a védekezési, kárelhárítási feladatokban (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, viharkárok).

Az önkéntes egyesületek munkájának szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, elsősorban a hivatásos tűzoltóságok feladata. Az egyesületek támogatásáról, szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzéséről külön országos katasztrófavédelmi főigazgatói utasítás (7/2018 BM OKF utasítás) rendelkezik.

A szaktevékenység ellátásának alapvető feltétele a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás.

Az ÖTE-ket a személyi feltételeik, a technikai felszereltségük, a rendelkezésre álló gépjárművük figyelembe vételével három kategóriába sorolhatjuk.

A megállapodás kategóriáját az ÖTE rendelkezésre álló erő- eszköz állománya határozza meg.

I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik tűzoltó gépjárművel, vagy olyan gépjárművel, ami alkalmas a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására, és a tevékenységi területén aktívan közreműködik a tűzoltói feladatok ellátásában.

II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az önkéntes tűzoltó egyesület nem rendelkezik az első kategóriának megfelelő gépjárművel, vagy ugyan rendelkezik az első kategóriának megfelelő gépjárművel, de felszerelései, vagy felkészültsége alapján a tűzoltói feladatok ellátását csak esetenként végzi.

III. kategória: az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűzmegelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységet aktívan lát el.

A Ttv 2013. évi módosításával lehetővé vált, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt tevékenységi területükön önállóan is végezhessék a szaktevékenységüket. Jelenleg ötven egyesület vállalta az önálló beavatkozással járó kötelezettségeket és feladatokat, ezek az egyesületek a működéshez szükséges havi támogatásban részesülnek.

A tűzoltó tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képzéseket (jelenleg minimum 40 órás tűzoltó alaptanfolyam, továbbá a mentőeszközök és szivattyúk kezeléséhez szükséges képzés) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek végzik.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek káresetről történő értesítését a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinél kialakított megyei műveletirányító ügyeletek végzik, SMS üzenet elküldésével.

 

Fecsi ikon A BIATORBÁGY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Fecsi ikon 54/2014. (XII.5.) BM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

Fecsi ikon A MAGYAR TŰZOLTÓSÁG TÖRTÉNELME

 

 

EMLÉKEINK A MÚLTBÓL